ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД: “GoGo блог үйлчилгээ нь 2007 оноос идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Сүүлийн жилүүдэд блог үйлчилгээг хэрэглэгчид Монгол Улсын хуулиудыг зөрчих нь ихэссэн. Тиймээс блогийн үйлчилгээг 2019 оны 03 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн зогсоосон болно. Монгол Контент ХХК.